Безплатна доставка от 249 лв
Безплатна доставка от 249 лв
Над 17 000 продукта
Над 17 000 продукта
Връщане на стоки до 30 дни
Връщане на стоки до 30 дни

Условия за ваучер

в сила от 22.04.2022г

I. Определения

1. Издател - Strefa Tenisa Sp. z o.o. S.K. със седалище във Варшава на Avenue Bohaterów Września 12, 02-389 Варшава, вписан в регистъра на предприемачите на Националния съдебен регистър под номер KRS 0000545256; регистрационният съд, където се съхранява документацията на дружеството: Окръжен съд за столичния град Варшава във Варшава, 12-то търговско отделение на Националния съдебен регистър; NIP: 7010469498; REGON: 360859723;

2. Интернет магазин - онлайн магазин www.tennis-zone.bg, предлагащ тенис продукти и услуги за продажба. Онлайн магазинът е собственост на издателя.

3. Ваучер за Tennis Zone, наричан по-нататък Ваучер - код за отстъпка под формата на отпечатана карта, издадена от издателя на приносител, даваща право на Притежателя да закупи въз основа на него продукти, предлагани в онлайн магазина: tennis-zone.bg; Издателят издава всеки от издадените ваучери с индивидуален идентификационен номер.

4. Купувач - лице, което закупува ваучер от издателя в замяна на паричен превод, както и лице, което получава ваучер от издателя, финансиран със сума, произволно определена от последния, като част от провеждани промоционални и маркетингови кампании;

5. Титуляр - лице, използващо Ваучера при закупуване на Стоката в онлайн магазина на www.tennis-zone.bg;

6. Стоки - облекло, обувки, спортно оборудване, аксесоари и услуги, предлагани за продажба в онлайн магазина www.tennis-zone.bg. Ваучерите и подаръчните карти не се считат за стоки.

 

II. Общи условия

 1. Настоящите Общи условия определят общите условия за използване на Ваучера от Титуляра.

 2. Правилата се прилагат за Стоки, закупени в онлайн магазина, управляван под домейна www.tennis-zone.bg. Правилата за връщане на Стоки, закупени в горепосочения магазин, са определени в: Правилата на интернет магазина и съответните разпоредби на закона.

 3. Срещу заплащане от Купувача, равен на първоначалната номинална стойност на Ваучера, издателят се задължава да прехвърли Ваучера на Купувача и да го приеме за обратно използване в онлайн магазина www.tennis-zone.bg. Прехвърлянето на ваучера на купувача може да се извърши само чрез методите за доставка, предложени от продавача. Ваучер не може да се дава в замяна на средства по друг ваучер. Ваучерът не може да бъде купен срещу пари в брой в размер, по-нисък от номиналната му стойност, което означава, че за ваучера не важат промоции, отстъпки, разпродажби или други намаления на цените. Ваучерът може да бъде издаден срещу направено плащане от Клиента по следните начини: кредитна карта или друго бързо онлайн плащане.

 4. Стоки, закупени с ваучер, се връщат по общите правила.

 5. Възстановяване на сумата за закупена с ваучер стока се извършва по посочена от клиента банкова сметка не по-късно от 14 дни след връщането.

 6. Номиналната стойност на ваучера, получен срещу заплащане в пари, може да бъде по избор на купувача.

 7. Ваучерът може да се използва само в онлайн магазина www.tennis-zone.bg.

 8. Ваучерът не се заменя за пари изцяло или частично и не се връща на издателя. Горното важи и ако ваучерът не бъде осребрен в рамките на срока на валидност.

 9. Ваучерът не може да бъде анулиран или блокиран.

 10. Тъй като ваучерите са карти на приносител, обратното изкупуване на ваучер също ще представлява валидна транзакция, ако притежателят влезе във владение на ваучера по неоторизиран начин.

 11. Издателят не носи отговорност за загуба, повреда или унищожаване на Ваучера след закупуването му от Купувача или за неразрешеното му използване от трети лица.

III. Условия за ползване на ваучера

1. Издателят приема в онлайн магазина www.tennis-zone.bg само ваучери, които са представени в срока на валидност.

2. Притежателят трябва да осребри Ваучера, като заплати Стоките, използвайки средствата, определени по кода на Ваучера.

3. Само един ваучер може да се използва в онлайн магазина по време на процеса на плащане.

4. В случай, че стойността на закупената Стока е по-висока от текущата номинална стойност на Ваучера, Титулярът заплаща разликата в цената с кредитна карта.

5. Ваучерът може да се използва само веднъж. Не е възможно да се използват средствата по Ваучера повече от веднъж.

6. Издателят има право да откаже осребряване на Ваучера в случай на:

а. Изтекъл срок на валидност на ваучера;

б. Ваучерът е повреден до такава степен, че не позволява данните, записани на него, да бъдат прочетени и въведени правилно в системата;

в. е технически невъзможно да се обработи Ваучерът (по-специално когато е невъзможно да се получи връзка с ИТ системата на издателя), при условие че в случая по точка в. издателят обработва ваучера незабавно след отстраняване на смущенията, посочени в тази точка.

IV. Вид ваучер, активиране и зареждане

 1. Ваучерите са ограничени само до карти на приносител.

 2. Ваучерът се активира, когато издателят го издаде на Купувача, след като Купувачът е платил определена сума пари.

 3. Ваучерът е валиден и активен за период от 12 (дванадесет) месеца от датата, на която издателят го издаде на Купувача.

 

V. Споразумение и рекламации по ваучера

 1. При издаване на Ваучер Купувачът получава нефискален документ от Издателя, потвърждаващ покупката и номиналната стойност на закупения Ваучер.

 2. Всякакви оплаквания, свързани с използването на Ваучера в Магазина на Издателя, ще бъдат разглеждани незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата, на която Титулярът е подал писмено оплакване.

 3. Рекламация може да се прави на имейл адрес [email protected]

 4. Рекламации относно закупени Стоки могат да се предявяват по общите условия.VI. Заключителни разпоредби.

Регламентът е в сила от 22.04.2022 г. до следваща промяна.

Вие правите поръчка от името на компания, регистрирана в ЕС, така че цените за вашата поръчка са показани в нашия магазин без ДДС. След като направите поръчката си, ще получите фактура с 0% ДДС заедно със стоките си.